BEZPIECZNE OKNA
Stopniowany uchył.
Rodzaj szyby – od bezpiecznej poantywłamaniową
Pakiety szybowe o wysokiej izolacyjności termicznej.

Pakiety szybowe poprawiające komfort akustyczny pomieszczenia.
Dźwignia z przyciskiem do dwuskrzydłowych drzwi tarasowych z "ruchomym słupkiem".
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Zaczep antywyważeniowy.
Wybierasz klasę bezpieczeństwa, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, a my dopasowujemy parametry, by zagwarantować Ci maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Stosujemy rozwiązania, które realnie zwiększają poziom ochrony przed włamaniami.
Blokada obrotu klamki
z podnośnikiem skrzydła.
Przyjazne dla środowiska profile okienne. Wykonane w unikalnej technologii bezołowiowej - GREENLINE - ze stabilizatorem wapniowo-cynkowym bez użycia stabilizatorów ołowiowych.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Zaczep antywyważeniowy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
BEZPIECZNE OKNA
Wybierasz klasę bezpieczeństwa, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, a my dopasowujemy parametry, by zagwarantować Ci maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Stosujemy rozwiązania, które realnie zwiększają poziom ochrony przed włamaniami.
Blokada obrotu klamki
z podnośnikiem skrzydła.
Przyjazne dla środowiska profile okienne. Wykonane w unikalnej technologii bezołowiowej - GREENLINE - ze stabilizatorem wapniowo-cynkowym bez użycia stabilizatorów ołowiowych.
Stopniowany uchył.
Rodzaj szyby – od bezpiecznej poantywłamaniową
Pakiety szybowe o wysokiej izolacyjności termicznej.

Pakiety szybowe poprawiające komfort akustyczny pomieszczenia.
Dźwignia z przyciskiem do dwuskrzydłowych drzwi tarasowych z "ruchomym słupkiem".
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Zaczep antywyważeniowy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie