WYBIERZ PRODUKT, BY
ZABEZPIECZYĆ SWÓJ DOM
01
BEZPIECZNE OKNA
Produkowane w klasach RC1 i RC2 świadczących o podwyższonej odporności na włamania z użyciem siły fizycznej i narzędzi
02
BEZPIECZNE DRZWI
Odporne na wyważenie dzięki wielopunktowemu ryglowaniu i dodatkowemu zabezpieczeniu po stronie zawiasów
03
BEZPIECZNE DRZWI PRZESUWNE
Wyposażone w „punkty bezpieczne”, czyli specjalnie wyprofilowane trzpienie ryglujące współpracujące ze stalowymi zaczepami
04
BEZPIECZNE BRAMY GARAŻOWE
Za sprawą systemu automatycznego ryglowania bramy w szynie, zabezpieczone przed podważeniem nawet w razie awarii zasilania
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie