Projekty Unijne

„ALDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:„Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Cele i planowane efekty projektu:
– wdrożenie nowego produktu,
– wzrost wydajności produkcji,
– udoskonalenia dotychczasowego asortymentu produkcyjnego,
– maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej,
– wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych,
– rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych klientów.
– poprawa pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.
Wartość projektu : 2 239 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 783 706,00PLN
Projekt realizowany w okresie 2017-04-01 – 2018-10-31