Przeszklona ściana budynku z przesuwanymi drzwiami balkonowymi.