Ściana w kolorze cegły. W ścianie jest okno z roletą zewnętzrną