TECHNOLOGIA
Odkąd wdrożyliśmy innowacyjną linię produkcyjną, tworzymy zupełnie nowe typy okien dwu i wieloskrzydłowych. Pozwala nam na to technologia produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem stałym tzw. metodą „na wprost”.


Poznaj technologię:
Stosując innowacyjną technologię z łatwością łączymy poszczególne fragmenty okien bez używania dodatkowych elementów, takich jak śruby, klej, łączniki czy szablony. Dzięki temu okna są wykonane z większą dokładnością i sztywnością połączenia, są bardziej szczelne i służą na długie lata, w dodatku wiele zyskują na estetyce.
TECHNOLOGIA
NAS WYRÓŻNIA
W zakresie produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem
ALDO jest pionierem na polskim rynku stolarki okienno-drzwiowej
Plastyczna metoda produkcji okien
daje wiele korzyści:

  • po połączeniu tworzy się „monolit”, trwałością odpowiadający materiałowi pierwotnemu, co eliminuje „słabe miejsca” złączeń w budynku narażonym na starzenie
  • podniesienie poziomu precyzji, sztywności i szczelności,
  • poprawa własności izolacyjnych,
  • przedłużenie okresu sprawnego funkcjonowania okien.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12 poczta@okna-aldo.com.pl
TECHNOLOGIA
Odkąd wdrożyliśmy innowacyjną linię produkcyjną, tworzymy zupełnie nowe typy okien dwu i wieloskrzydłowych. Pozwala nam na to technologia produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem stałym tzw. metodą „na wprost”.


Poznaj technologię:
Stosując innowacyjną technologię z łatwością łączymy poszczególne fragmenty okien bez używania dodatkowych elementów, takich jak śruby, klej, łączniki czy szablony. Dzięki temu okna są wykonane z większą dokładnością i sztywnością połączenia, są bardziej szczelne i służą na długie lata, w dodatku wiele zyskują na estetyce.
Plastyczna metoda produkcji okien
daje wiele korzyści:

  • po połączeniu tworzy się „monolit”, trwałością odpowiadający materiałowi pierwotnemu, co eliminuje „słabe miejsca” złączeń w budynku narażonym na starzenie
  • podniesienie poziomu precyzji, sztywności i szczelności,
  • poprawa własności izolacyjnych,
  • przedłużenie okresu sprawnego funkcjonowania okien.
TECHNOLOGIA
NAS WYRÓŻNIA
W zakresie produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem
ALDO jest pionierem na polskim rynku stolarki okienno-drzwiowej

Zdjęcia z naszej linii produkcyjnej bezpiecznych okien:


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie