Zostań dystrybutorem produktów marki Aldo!
Gwarantujemy pakiet wsparcia na start
TOMASZ ZIEMIŃSKI
tel. (33) 852 92 12 w. 31
tel. 601-84-85-43
e-mail: zieminski@okna-aldo.com.pl
Jesteśmy jednym z największych producentów stolarki otworowej PVC i aluminiowej na Śląsku
W tym roku obchodzimy swoje 20-lecie
Posiadamy biura sprzedaży w Cieszynie, Lublińcu i Puńcowie, a nasi przedstawiciele działają przede wszystkim na terenie województw: Śląskiego, Małopolskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego
Okna, drzwi, bramy i inne produkty marki ALDO dostępne są także w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech i w Austrii
ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!

Bezpieczne okna

Zobacz jak je produkujemy

"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie