MONTAŻ Z GWARANCJĄ
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy muszą wymieniać okna co kilka lat, a inni nie mają takiej potrzeby nawet przez dekady?

Na trwałość okien w dużym stopniu wpływa
sposób montażu. Aby okno nie ulegało szybkiemu zużyciu i sprawnie funkcjonowało musi być poprawnie zamocowane i zabudowane.

Kupując okna ALDO możesz skorzystać z pomocy
Autoryzowanej Firmy Montażowej, która wykona montaż okna wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi. W ten sposób ponadto otrzymasz dłuższą gwarancję na zakupione wyroby oraz gwarancję na montaż!

Okres gwarancji liczony od dnia sprzedaży wynosi:

2 lata – dla wyrobów, których montażu kupujący dokonuje we własnym zakresie,

5 lat – dla wyrobów nabywannych wraz z montażem dokonywanym przez producenta, z czego okres gwarancyjny na montaż wynosi 2 lata.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12 poczta@okna-aldo.com.pl
MONTAŻ Z GWARANCJĄ
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy muszą wymieniać okna co kilka lat, a inni nie mają takiej potrzeby nawet przez dekady?

Na trwałość okien w dużym stopniu wpływa
sposób montażu. Aby okno nie ulegało szybkiemu zużyciu i sprawnie funkcjonowało musi być poprawnie zamocowane i zabudowane.

Kupując okna ALDO możesz skorzystać z pomocy
Autoryzowanej Firmy Montażowej, która wykona montaż okna wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi. W ten sposób ponadto otrzymasz dłuższą gwarancję na zakupione wyroby oraz gwarancję na montaż!

Okres gwarancji liczony od dnia sprzedaży wynosi:

2 lata – dla wyrobów, których montażu kupujący dokonuje we własnym zakresie,

5 lat – dla wyrobów nabywannych wraz z montażem dokonywanym przez producenta, z czego okres gwarancyjny na montaż wynosi 2 lata.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie