Wieżowiec z oknami w kształcie prostokątów o takim samym roamiarze.