Wybierz język:


Wykonujemy stolarkę typową oraz zamówienia według indywidualnych życzeń w pełnym asortymencie: okna, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, drzwi przesuwne, drzwi wejściowe, fasady, ścianki działowe, ogrody zimowe oraz stolarkę p.poż. Firma nasza produkuje stolarkę PVC w niemieckich systemach okiennych i drzwiowych oraz stolarkę aluminiową New Tec włoskiej firmy Ponzio. Wysokiej jakości profile okienne i drzwiowe pozwalają na produkcję wysokiej jakości stolarkę budowlaną.

Od 1999 r. poszerzyliśmy naszą działalność, mając za główny cel kompleksowe i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem niemieckiej firmy Hörmann, która zajmuje się produkcją i dystrybucją bram garażowych, przemysłowych, drzwi stalowych oraz automatyką.
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
tel. (033) 852-92-12
fax. (033) 852-90-82

e-mail: poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
tel. (033) 852-92-12
fax. (033) 852-90-82

e-mail: poczta@okna-aldo.com.pl
 
"Aldo" Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowało projekt pt.: "Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie",
Był on współfinansowany w ramach Priorytetu
I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość",
Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP"
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-310/08-00
Całkowita wartość Projektu: 1.504.260,00 zł
Kwota dofinansowania Projektu: 739.800,00 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
wykonanie